Економічна правда Фондові перегони
Знайти

Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування за 9 місяців 2007 року

У третьому кварталі 2007 р. ринок спільного інвестування продовжував активно розвиватись, поліпшуючи як кількісні, так і якісні показники.
Цьому сприяли позитивні зміни зовнішнього середовища, а саме: активний ріст вітчизняного фондового ринку. За 9 міс. 2007 року ріст капіталізації фондового ринку України був одним з найбільших у світі (див. табл. 1).
Таблиця 1

Приріст фондових індексів за 9 міс. 2007 року

Індекси01.01.200730.09.2007Приріст
ПФТС (Україна)498,861 034,38107,35%
HANG SENG (Китай)19964,7227142,4735,95%
WSE WIG (Польща)50411,8260368,9219,75%
DAX (Німеччина)6596,927861,5119,17%
DOW JONES INDUS. AVG (США)12463,1513895,6311,49%
РТС (Росія)1921,922071,87,80%
FTSE 100 (Англія)6220,86466,83,95%
NIKKEI (Японія)17225,8316785,68-2,56%

Крім цього, зростання заощаджень населення та поступове розширення інформаційного поля про діяльність інвестиційних фондів підвищило попит на послуги ІСІ.

І, як наслідок, активи інститутів спільного інвестування з початку 2007 року зросли на 70,5% (див. рис. 1)

Рис. 1. Динаміка обсягів активів інвестиційних фондів за період з 01.01.2005 по 01.10.2007 р.

Прогнозні значення ВЧА, оприлюднені УАІБ наприкінці 2006 року про обсяги ринку ІСІ в річній перспективі, залишаються достатньо реалістичними (див. рис. 2)

Рис. 2. Динаміка зростання активів ІСІ за період з 01.01.05 по 01.01.07 р. та прогноз розміру активів ІСІ на кінець 2007 року.

Активна динаміка росту ринку відбувається на тлі удосконалення моделі розвитку: відбувається поступовий перехід від екстенсивного до інтенсивного росту ринку спільного інвестування. Якщо в попередні періоди ринок ріс за рахунок входження нових суб’єктів, то в поточному році розвиток ринку забезпечується збільшенням активів в управлінні кожного суб’єкта ринку. При цьому темпи створення нових КУА зменшуються.

За 9 міс. 2007 року кількість нових КУА зросла на 27,2% (в 2006 році за аналогічний період приріст склав 37,7% - див. рис. 3), приріст зареєстрованих інвестиційних фондів - 43,55% (див. табл. 2), а активів в управлінні - 70,5%.
Таблиця 2

Динаміка кількості інститутів спільного інвестування за три кв. 2007 року

ПеріодВсьогоПІФКІФ
  відкритіінтервальніЗакриті диверсифЗакриті недиверсифВенчурніЗакриті недиверсифВенчурні
31.12.200651910253293774233
30.09.200774518353285537038
Приріст43,55%80,00%40,00%0,00%-3,45%46,68%66,67%15,15%

В результаті збільшилась кількість інвестиційних фондів в управлінні однієї КУА - 2,6 фонди (на початок року - 2,3 фонди), зросли середній розмір фонду - 39,2 млн.грн (на початок року - 33,0 млн.грн) та середня сума активів в управлінні однієї КУА - 100,8 млн.грн (на початок року - 75,2 млн.грн).


Рис. 3. Динаміка росту КУА за період з 01.01.2003 по 01.10.2007р.

Як і раніше, лідерами виступають венчурні фонди, активи яких в загальній структурі активів ІСІ займають понад 90% (див. рис. 4). Проте, частка венчурних фондів поступово зменшується на користь публічних ІСІ (див. рис. 4), які активно нарощують свої обсяги.


Рис. 4. Структура активів ІСІ у розрізі фондів станом на 01.01..07 р. та 01.10.07 р.

Якщо за 9 міс. 2007 року активи венчурних фондів зросли лише на 67,61%, то активи невенчурних ІСІ - більш ніж на 100% (див. табл. 3).
Таблиця 3

Динаміка обсягів активів ІСІ за видами фондів протягом 9 міс. 2007 р., млн.грн

Фонди01.01.200701.10.2007ПрирістПриріст,%
відкриті62,04267,89205,85331,83%
інтервальні37,78134,4496,66255,83%
закриті (невенчурні)1 273,592 396,111 122,5188,14%
венчурні15 771,8126 435,0110 663,2067,61%
Всього17 145,2229 233,4512 088,2270,50%

Подальше дослідження буде присвячене аналізу діяльності невенчурних інвестиційних фондів впродовж трьох кварталів 2007 року.

*****

Для сегмента невенчурних ІСІ нинішній рік виявився одним з найуспішніших і в плані залучення нових інвесторів (приріст чистих активів фондів перевищує 110%), і стосовно доходності вкладень (середня доходність ІСІ в декілька раз перевищує альтернативні напрямки інвестування).

Найбільш активно розвивалися відкриті фонди: чисті активи за 9 міс. 2007 року зросли більш ніж в чотири рази (див. табл. 4). Другу позицію за темпом росту ВЧА займають інтервальні ІСІ.

Основна причина - активне входження на ринок спільного інвестування населення. Саме диверсифіковані фонди (здебільшого відкриті та інтервальні) є найбільш привабливими для початківців. Досвідчені інвестори вкладають кошти в більш ризикові, але більш доходні закриті фонди.
Таблиця 4

Динаміка чистих активів невенчурних ІСІ в розрізі видів фондів за 9 міс. 2007 р., млн.грн

Фонди ВЧА на початок року ВЧА на 30.09.07 Приріст, %
відкриті 61,96 266,76 330,54%
інтервальні 37,07 132,21 256,60%
закриті 1 077,82 2 097,54 94,61%
Всього 1 176,86 2 496,51 112,13%

Слід зауважити, що темпи розвитку вітчизняних відкритих та інтервальних фондів стримуються недосконалістю законодавства, яке визначає для КУА чіткі рамки інвестування, що обмежує маневр та гнучкість інвестиційної стратегії. Це змушує значну кількість потенційних вкладників відкритих та інтервальних ІСІ інвестувати у закриті фонди, які не мають подібних законодавчих обмежень.

Ще одним підтвердженням збільшення зацікавленості населення інвестиційними фондами є показник росту чистих активів, що належать фізичним особам. З таблиці 6 видно, що вкладення населення у фонди ростуть швидшими темпами, ніж вкладення юридичних осіб. Так, приріст чистих активів, що належать фізичним особам, за 9 міс. 2007 року дорівнював 158,1%, а загальний приріст ВЧА - лише 112,1%. Більш того, відбувається поступове зменшення розриву між вкладеннями населення у ІСІ та банківськими депозитами - за 9 міс. розрив скоротився майже вдвічі, і станом на 30 вересня 2007 року депозити населення у банках перевищували вкладення у ІСІ у 116 раз (див. табл. 5).
Таблиця 5

Динаміка чистих активів невенчурних ІСІ, що належать фізичним особам, за видами фондів впродовж 9 міс. 2007 р., грн

ДатаВЧАВЧА, що належить населеннюДепозити населенняПеревищення депозитів над внесками ІСІ, раз
01.01.20071 176,858473,588106 885,00226
01.10.20072 496,5101 222,506141 227,00116
темп приросту112,13%158,14%32,13% 

Якщо проаналізувати структуру чистих активів невенчурних фондів за типами вкладників (див. табл. 6), то на кінець третього кварталу найбільше активів належали фізичним особам-резидентам (48,54%), другу позицію займали юридичні особи-резиденти (40,09%), далі йдуть юридичні особи-нерезиденти (10,94%), а найменше інвестовано коштів фізичними особами-нерезидентами (0,42%).
Таблиця 6

Структура чистих активів невенчурних фондів за типами вкладників

ФондиЮридичні особи резидентиЮридичні особи нерезидентиФізичні особи резидентиФізичні особи нерезиденти
відкриті 3,19%53,20%42,79%0,82%
інтервальні 21,60%2,63%75,60%0,17%
закриті 45,95%6,09%47,57%0,39%
Всього 40,09%10,94%48,54%0,42%

Така активна участь населення у інвестиційних фондах зумовлена, в першу чергу, привабливістю вкладень у ІСІ, що приносять більшу доходність у порівнянні з альтернативними напрямками інвестування. Як видно з рис. 5, прибутковість фондів у декілька разів перевищує доходність банківських депозитів і операцій з дорогоцінними металами та дозволяє інвесторам примножити реальний власний капітал, скоригований на рівень інфляції.


* середньоринкові значення відсоткових ставок річних депозитів в гривні (15% річних), в доларах (10,5% річних) та євро (8,0% річних) у рівних пропорціях за 3 кв. 2007 р. (джерело: www.finance.com.ua)

Рис. 6. Середня прибутковість невенчурних ІСІ та середня доходність банківських депозитів, операцій з дорогоцінними металами, а також рівень інфляції за три кв. 2007 року

Висока доходність інвестиційних фондів, у першу чергу, забезпечена операціями з цінними паперами, особливо з акціями підприємств, вартість яких останнім часом має високу динаміку, на яку впливають занижені значення капіталізації підприємств в порівнянні з іноземними аналогами, а також високі фінансові результати діяльності емітентів акцій в поточному році.

Прагнучи отримати високі прибутки від сприятливої ситуації на фондовому ринку, більшість фондів змінили структуру інвестиційного портфеля на користь інвестицій у цінні папери (див. рис. 7).


Рис. 7. Зміна структури активів невенчурних ІСІ за період з 31.12.05 по 30.09.07р.

У вартісному еквіваленті структура виглядає таким чином (див. табл. 7).
Таблиця 7

Структура активів невенчурних ІСІ за видами фондів станом на 30.09.07 р., млн.грн

ФондикоштиЦПінші активинерухомістьВсього
відкритий88,98174,724,030,00267,74
інтервальний32,4798,302,960,00133,74
закритий359,331 675,30357,162,972 394,76
Всього480,791 948,33364,152,972 796,24

В свою чергу, структура портфеля цінних паперів представлена таким фінансовими інструментами: акціями, векселями, облігаціями підприємств, місцевих позик та ОВДП тощо (див. табл. 8). Найбільшу частку займають акції: 44,82% в структурі активів невенчурних фондів, в той час як на початок 2007 року вони займали лише 29,8%.
Таблиця 8

Структура портфеля цінних паперів невенчурних ІСІ у розрізі видів фондів станом на 30.09.07 р., млн.грн

 Акції

Векселі

Облігації державні внутрішніОблігації місцевих позикОблігації підприємств

Ощадні сертифікати

Всього

відкритий99,953,135,3717,6548,620,00174,72
інтервальний64,681,121,277,3623,870,0098,30
закритий1 088,6955,620,002,86510,1218,001 675,30
Всього1 253,3259,886,6427,87582,6118,001 948,33

Отже, активний розвиток ринку спільного інвестування за 9 міс. 2007 року був зумовлений позитивним впливом цілого комплексу факторів зовнішнього середовища.

*****

На відміну від розвинених країн світу, в Україні ринок недержавного пенсійного забезпечення суттєво поступається ринку послуг інвестиційних фондів. Основною проблемою відставання є відсутність державної підтримки у розвитку третього рівня пенсійної системи та зволікання із запуском другого Накопичувального рівня, який би суттєво мобілізував діяльність НПФ.

Готовність вітчизняного ринку недержавного пенсійного забезпечення до активної роботи з пенсійними внесками підтверджується створенням відповідної інфраструктури ринку, налагодженням механізму взаємодії між основними учасниками системи НПЗ тощо.

Так, станом на 30 вересня 2007 року в Україні зареєстровано 91 НПФ, 81 з яких вже уклали договір з КУА про управління активами пенсійних фондів (див. табл. 9).
Таблиця 9

Структура НПФ за видами станом на 30.09.2007 р.

Вид НПФЗареєстровані НПФУкладені договори з КУА
КількістьПитома вагаКількістьПитома вага
відкритий7279,12%6479,01%
корпоративний1213,19%1012,35%
професійний77,69%78,64%
Всього91100,00%81100,00%

На початок жовтня 2007 року 46 КУА уклали договори про управління активами.

Як підтверджує досвід інших країн, така кількість учасників цілком достатня для ефективного управління мільярдами пенсійних коштів, які могли б потрапили на ринок спільного інвестування після запуску другого рівня пенсійної системи.

Проте, активи НПФ, якими управляють КУА, вимірюються значно меншими значеннями: станом на кінець третього кварталу 2007 року активи НПФ в управлінні КУА складали 213,4 млн. грн.

Найбільше коштів акумулювали відкриті фонди - понад 118 млн. грн або 55,5% загальної вартості активів НПФ (див. табл. 10).
Таблиця 10

Структура активів НПФ у розрізі видів фондів станом на 30.09.07 р.

Вид НПФАктиви, грнПитома вага
відкритий 118 358 699,81 55,47%
корпоративний 53 723 130,41 25,18%
професійний 41 287 955,07 19,35%
Всього 213 369 785,29 100,00%

Як і в ІСІ, активи НПФ здебільшого розміщені у цінні папери (див. рис. 8 та табл. 11).


Рис. 8. Структура активів НПФ за напрямками розміщення станом на 30 вересня 2007 р.

Таблиця 11

Структура активів НПФ за напрямками розміщення станом на 30 вересня 2007 р.

Вид НПФЦінні папериНерухомістьКоштиДорогоцінні металиІнші активи
професійний 39 012 617,68 - 2 273 505,04 - 1 832,35
корпоративний 32 556 660,78 - 17 406 311,66 1 577 429,26 2 182 728,71
відкритий 53 485 479,07 2 613 000,43 47 886 793,44 5 261 809,44 1 458 422,47
Всього 125 054 757,53 2 613 000,43 67 566 610,14 6 839 238,70 3 642 983,53

Набуття населенням позитивного досвіду вкладення коштів в інвестиційні фонди сприятиме розвитку недержавного пенсійного забезпечення, практиці та довірі до довгострокового інвестування у недержавні пенсійні фонди.

Останні коментарі
Марія _ 30.05.2008 13:41
дякую
Фондові перегони
Результати гравців за 26.02.2008
Результати гравців з початку перегонів
Коментар "Економічної правди"

Завершення проекту "Фондові перегони" 27.02.2008

26 лютого завершився тримісячний марафон "Фондові перегони", під час якого керуючі активами 5 відомих інвестиційних компаній України демонстрували своє бачення в управлінні портфелями акцій.
© 2000-2007, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".